Akademia Reha INOVATIONS 2022

Warsztaty eksperckie

Reha INNOVATIONS. Fizjoterapia. Nowoczesna diagnostyka. Odnowa biologiczna to wydarzenie, które specjalistom z zakresu fizjoterapii, osteopatii i sportu da dostęp do najnowszej wiedzy i metod terapeutycznych, uczestnictwo w merytorycznych wykładach i dyskusjach, pozwoli podzielić się doświadczeniami klinicznymi. To również eksperckie, angażujące warsztaty i spotkanie z najlepszymi specjalistami w branży.


Udział w WARSZTATCH EKSPERCKICH jest dodatkowo płatny. Zakupiony bilet upoważnia do udziału w WYKŁADACH OTWARTYCH oraz do zwiedzania wystawy towarzyszącej.

Harmonogram Warsztatów eksperckich

13 maja 2022 r., piątek, EXPO Kraków

11:30 - 13:30

Współczesne zastosowanie fizjoterapii w leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej na podstawie aktualnych doniesień naukowych
dr Tomasz Maicki, Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Podczas warsztatów przedstawione zostanie badanie funkcjonalne stawu barkowego oraz analiza zaburzeń wzorców ruchowych obręczy barkowej. Terapia zostanie zaplanowana zgodnie z postawioną hipotezą w oparciu o badanie ICF. W terapii zastosowane zostaną zróżnicowane zadania ruchowe w zmiennych pozycjach wyjściowych i zmiennych warunkach by osiągnąć jak największy poziom aktywności u pacjenta. Usprawnianie kończyn górnej będzie oparte o stymulacje proprioceptorów z odpowiednio zastosowanymi chwytami. Poprawa biomechaniki stawu ramienno-łopatkowego będzie podstawą by przywrócić prawidłowy wzorzec ruchowy. Stymulacja struktur i funkcji ciała będzie obywać się w trakcie wykonywania przez pacjenta zadania ukierunkowanego na cel.


100,00 zł netto
KUP-BILET

11:30 - 13:30

Diagnostyka w obszarze stóp i personalizacja wkładek
Tomasz Pawłasek, Jakub Jonczyński, Koordynacja Mariusz Strzecha


Podczas warsztatów będziemy przeprowadzać kompleksowe badania kończyn dolnych i postawy ciała w celu wykonania indywidualnie dopasowanych wkładek ortopedycznych. Warsztaty rozpoczniemy od przeprowadzenia przykładowego wywiadu z pacjentem oraz dokonania jego oceny funkcjonalnej. Następnie przebadamy pacjenta z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych w postaci plantokonturografu, podoskopu, Podoscanu 2D, Podoscanu 3D i Videografii. Po dokładnym omówieniu uzyskanych wyników przystąpimy do komputerowego projektowania wkładek ortopedycznych z wykorzystaniem oprogramowania EasyCAD.


100,00 zł netto
KUP-BILET

12:00 - 14:00

Zastosowanie igloterapii suchej w zmniejszaniu objawów fizycznych w zaburzeniach psychosomatycznych
mgr Łukasz Porębski, FizjoCoach


150,00 zł netto
KUP-BILET

12:30 - 14:30

Terapia Metodą Mulligan
PhD., PT., CMP, dr Andrzej Szczygieł, Mulligan Concept


150,00 zł neto
KUP-BILET

14:30 - 16:30

Bruksizm - w świetle najnowszych badań, rehabilitacja i regeneracja stawu skroniowo żuchwowego
dr Jarosław Jawny, Centrum Terapii Kręgosłupa we Wrocławiu


200,00 zł netto
KUP-BILET

14:30 - 16:30

Ocena wydolności fizycznej osób aktywnych
dr Łukasz Tota, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

We współczesnych świecie suplementy diety stały się nieodzowną częścią szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Dobór odpowiednich strategii suplementacji dla osób aktywnych fizycznie jak również sportowców jest sprawą indywidualną i powinna opierać się na szerokiej wiedzy dotyczącej teorii treningu sportowego w tym fizjologii, biochemii i dietetyki. Podczas wykładu omówione zostaną najważniejsze suplementy diety rekomendowane dla osób aktywnych fizycznie.


100,00 zł netto

KUP-BILET

14 maja 2022 r., sobota, EXPO Kraków

10:00 - 12:00

Szkolenie z metody FDM
mgr Przemysław Widzyk / mgr Jarosław Moszczak, FDM Akademia

Tematem prelekcji będzie przedstawienie genezy, diagnostyki i terapii według modelu FDM. Na wstępie przedstawimy osobę twórcy modelu dr Typaldosa oraz procesu ewoluowania modelu FDM. Naświetlimy 6  dystorsji i filarów diagnostycznych oraz terapeutycznych na owe dolegliwości bólowe. Skupimy nie na przedstawieniu, jednej z 6 dystorsji, przepukliny punktu spustowego  (HTP). Opiszemy diagnostykę wegłtóg FDM: czyli  mowa ciała, subiektywny opis dolegliwości, mechanizm powstania, obiektywne wyniki wywiadu. W czasie prelekcji będą przedstawione filmiki , z prawdziwymi pacjentami którzy trafili do naszych gabinetów, aby nakreślić i pokazać spojrzenie modelu FDM w diagnostyce. Na koniec prelekcji opiszemy proces szkolenia i certyfikacji, każdego z fizjoterapeutów odbywających kursy modelu FDM.


200,00 zł netto

KUP-BILET

11:00 - 13:00

Diagnostyka w obszarze stóp i personalizacja wkładeK

Tomasz Pawłasek, Jakub Jonczyński, Koordynacja Mariusz Strzecha


Podczas warsztatów będziemy przeprowadzać kompleksowe badania kończyn dolnych i postawy ciała w celu wykonania indywidualnie dopasowanych wkładek ortopedycznych. Warsztaty rozpoczniemy od przeprowadzenia przykładowego wywiadu z pacjentem oraz dokonania jego oceny funkcjonalnej. Następnie przebadamy pacjenta z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych w postaci plantokonturografu, podoskopu, Podoscanu 2D, Podoscanu 3D i Videografii. Po dokładnym omówieniu uzyskanych wyników przystąpimy do komputerowego projektowania wkładek ortopedycznych z wykorzystaniem oprogramowania EasyCAD.


100,00 zł netto

KUP-BILET

11:30 - 13:30

Efekt NOWOŚCI - jak wypromować nowe usługi i nowy sprzęt

Paweł Jędrzejewski, konsultant ds. marketingu usług medycznych, IMAGEMED

Wykorzystanie nowych zabiegów, procedur i zastosowanie nowych urządzeń to jeden z kluczowych czynników sukcesu placówek rehabilitacyjnych i oferujących usługi medyczne. Dlaczego placówki wprowadzające zmiany zyskują przewagę nad konkurencją? Każdy uczestnik spotkania dowie się: Jak wykorzystać nieodpartą ciekawość ludzkiego umysłu i podniecenie zmianami dla swoich korzyści. Jak proces zapamiętywania i świadomość działania ludzkiej pamięci wspomaga kolejne etapy promowania usług, specjalisty i placówki. Jak zaplanować promocję nowości, aby “nie spalić” tematu i jak ten plan zrealizować. Jakie jest przełożenie dobrej promocji na wartość dla placówki i pozyskiwanie pacjentów i klientów. Pozna metody na odnajdowanie więcej czynnika NAJ w usłudze i sprzęcie, poza tym co przekazał szkoleniowiec lub dystrybutor. I czy to zawsze jest legalne.


udział bezpłatny


12:30 - 14:30

Diagnostyka obrazowa kręgosłupa- praktyczne zastosowanie dostępnych urządzeń diagnostycznych
mgr Łukasz Porębski, FizjoCoach


100,00 zł netto

KUP-BILET