SCIENCE-FOR-INNOVATIONS

Nauka dla INNOWACJI to przestrzeń, w której ośrodki akademickie, start-upy i badacze mogą zaprezentować swoje rozwiązania, które za pomocą nowoczesnych technologii wpływają na proces fizjoterapii i rehabilitacji pacjentów oraz ułatwiają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

Przestrzeń ta, oprócz prezentacji wspomnianych rozwiązań, ma służyć wymianie doświadczeń, a także możliwości nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami firm obecnych na targach a naukowcami prezentującymi swoje rozwiązania w strefie innowacji.

Do udziału w Strefie Nauka dla INNOWACJI zapraszamy: ośrodki akademickie, ośrodki badawcze, koła naukowe, start-upy.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: Karol Miernikiewicz, email: miernikiewicz@targi.krakow.pl lub tel.: +48 12 651 90 65